Wie is wie

  Directiecomité
  pater Paul Janssens

Schoolbestuur 

   
 

 

mevrouw Hilde Van Berlamont

e-mail:

dirbao@sint-jozefsinstituut.be

Directeur

 

   
         
  Zorgcoördinator 
 

 

 

An Van den Herrewegen

e-mail:
anvandenherrewegen
@sint-jozefsinstituut.be

 

Anne Vandemaele

e-mail:

annevandemaele@sint-jozefsinstituut.be 

 

 

Zorgcoördinator lager

 

 Zorgcoördinator kleuter + eerste leerjaar

   
   
  Onderhoud/infrastructuur/veiligheid
 

Peter Van Goethem

petervangoethem@sint-jozefsinstituut.be 

   

 

 

CLB - team      
 

mevr. Ann De Roeck

Onthaler    
  mevr. Rita Herpelinck verpleegkundige    
  mevr. Carine Tavernier schoolarts    
         
         
  Oudercomité      
  Filip Haegeman Voorzitter lager onderwijs    
  Nele Franceus Voorzitter Kleine Prins    
         
  Schoolraad      
  Katrien Restiaen Voorzitter